Kvalifikačná karta vodiča

Čo je KKV ?

„Kvalifikačná karta vodiča“ (KKV) je potrebná pre vodičov profesionálov, ktorí sú povinní podľa zákona č. 280/2006 Z. z o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov sa podrobiť povinnej základnej kvalifikácii (ZZK) alebo pravidelnému výcviku (PV).

Kurz nepotrebujete ak budete pracovať v záchranných a ozbrojených zložkách či ako inštruktor v autoškole.

Kurz pravidelného výcviku (35h)
Kurz pravidelného výcviku vodičov je vykonávaný raz za 5 rokov v rozsahu 35 hodín.
Kurz nie je ukončený skúškou – ide iba o periodické školenie

Kurz zrýchlenej základnej kvalifikácie (140h)
Kurz zrýchlenej základnej kvalifikácie vodič ukončí záverečnou skúškou na príslušnom okresnom úrade v sídle kraja a za prítomnosti určenej skúšobnej komisie.
Samotná skúška pozostáva z písomného testu, ktorý tvorí 80 otázok rozdelených do 4 skupín podľa tematických okruhov, kde skupinu tvorí 20 otázok.

Tento kurz zrýchlenej základnej kvalifikácie nepotrebujú vodiči, ktorí získali vodičské oprávnenie
a) do 10. septembra 2008, ak ide o vodičov osobnej dopravy
b) do 10. septembra 2009, ak ide o vodičov nákladnej dopravy

Na získanie kvalifikačnej karty vodiča je pre nich potrebné absolvovať iba kurz pravidelného výcviku (35h).
Kurz nie je ukončený skúškou – ide iba o periodické školenie

Podrobnejšie informácie nájdete na www.kkv.sk

Na prihlásenie sa na kurz alebo pre ďalšie doplňujúce informácie nás kontaktujte na:

tel. č.: 0918 447 491

alebo na kkv@sergio.sk