Vozový park

do 3,5 tony

 • chladiarenské verzie
 • mraziarenské verzie
 • 4 až 6 paliet
 • do 1,2 tony nákladu

Kontakt

do 7 ton

 • chladiarenské verzie
 • skriňové verzie
 • plachtové verzie
 • 10 až 15 paliet
 • 3 až 4 tony nákladu

Kontakt

do 12 ton

 • chladiarenské verzie
 • skriňové verzie
 • plachtové verzie
 • 15 až 18 paliet
 • 5 až 6 ton nákladu

Kontakt

do 18 ton

 • chladiarenské verzie
 • skriňové verzie
 • plachtové verzie
 • 15 až 18 paliet
 • 8 až 10 ton nákladu

Kontakt

do 24 ton

 • chladiarenské verzie
 • plachtové verzie
 • až 33 paliet
 • do 24 ton nákladu

Kontakt